torsdag, april 26, 2007

Mer administration, mindre sjukvård

Nedanstående artikel har jag tidigare idag publicerat på oppositionen.se

På allt för många håll är det svårt att få en tid på vårdcentralen. Det upplevs som svårt att komma fram på telefon och än svårare att få en tid för att träffa en läkare. Det är bekymmersamt; till viss del beror det på stora behov som behöver tillfredsställas, till viss del beror det på brist på läkare och annan sjukvårdspersonal. Ansvarstagande vårdcentraler ser i det läget till att i första hand prioritera dem med störst behov, de som ett besök på vårdcentralen verkligen kan hjälpa till bättre hälsa. Det innebär att andra får stå tillbaka, såsom de som vill ha allmänna hälsokontroller eller de som vill ha olika intyg skrivna.

För ett par år sedan föreslog de borgerliga partierna att sjukskrivna skulle kunna avkrävas ett sjukintyg från första dagen. Borgarna var tydliga med att en sådan åtgärd i första hand handlar om att bekämpa fusk.

Nu har borgarna fått regeringsmakten. Då genomför de kravet på att sjukskrivna ska avtvingas ett sjukintyg. Men nu förnekas ihärdigt att syftet är att bekämpa fusk. Istället framhålls att det är för de sjukskrivnas egna skull som åtgärden genomförs.

De sjuka blir dock dåligt hjälpta av att vårdcentralernas väntrum översvämmas av människor med förkylningar och vinterkräksjuka. Patienterna tvingas vänta – inte för att bli botade eftersom den bästa boten är vila. Förutom risken att smittas av flera sjukdomar blir det enda resultatet av vårdcentralsbesöket ett intyg som talar om att patienten är sjuk. Som om det krävs en läkare för att avgöra det!

Den läkartid som nu kommer att behöva användas till att skriva intyg hade istället kunnat användas till att skapa hälsa och bota sjukdom. Sjukintygsskrivandet tränger ut andra angelägna behov.

När intyg från första sjukdagen föreslogs från de borgerliga för ett par år sedan sade moderaternas dåvarande chefsekonom – nuvarande finansministern Anders Borg – att sjukvården skulle tillföras 10 miljarder kronor under en treårsperiod för att klara detta. Vilka pengar är man redo att tillföra idag?

Den borgerliga politiken drabbar både lindrigt sjuka och mer allvarligt sjuka. Istället för att låta förkylningen eller illamåendet gå över i hemmets lugna vrå får relativt ”friska” sjuka sitta i väntrum i väntan på att få sjukintyg skrivna. De som istället är mer allvarligt sjuka och i behov av behandling av sjukvårdspersonalen får istället vänta längre på att få hjälp. Den borgerliga regeringspolitiken innebär alltså mer byråkrati och mindre sjukvård.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om sjukvård och politik

Etiketter:

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home