tisdag, januari 11, 2011

Långsiktig bostadspolitik?

Det byggs för lite för att spelreglerna ändrats för ofta, är ett mantra som den nya bostadsministern Atterfall övertagit från sin företrädare Mats Odell.

Med det som argument föreslår sedan regeringen nya ändringar av spelreglerna...

Rapport rapporterar och Aftonbladet kommenterar.