tisdag, juni 30, 2009

Moderata nyspråket fortsätter

Igår föreslog de röd-gröna samarbetspartierna förändringar av fastighetsbeskattningen. Inkomsterna används bland annat till att ta bort den extra skatt på flyttande som den moderatledda regeringen inför, en skatt som drabbar alla som säljer med vinst och som använder inkomsten för att köpa ett nytt boende. För de allra högst värderade villorna återinförs fastighetsskatten. Detta kallas av den moderata finansministern Anders Borg för "skattelättnader för bostadsmiljonärer". Det moderata nyspråket fortsätter.

måndag, juni 01, 2009

En lärorik dag om meningen med politik

Ytterligare en dags valarbete och ytterligare en kväll då vi socialdemokrater knackat dörr i områden med lågt valdeltagande för att uppmana människor att rösta. Precis som alla tidigare dagar var det nyttigt och givande. Jag gick tillsammans med Eva Lindh och vi värvade en medlem i en av de första lägenheterna vi besökte. Vi fortsatte med att informera några människor om att det går att förtidsrösta, upplyste någon om att det går att rösta på valdagen även om man inte har kvar röstkortet och fick nog några människor som annars inte skulle ha röstat att bestämma sig för att göra det.

Men det var ändå inte det viktigaste. Jag tycker det viktigaste var det som de skäggetorpsborna jag träffade ikväll lärde oss.

Eva hade ett långt samtal med en ung arbetslös mamma som jag fick förmånen att lyssna på. "Jag vill att mina barn ska kunna åka på semester och inte bara vara hemma" berättade hon. "Jag vill också kunna bidra till samhället men jag får inte chansen"

"Det har bara blivit sämre - det var bättre för några år sedan när Göran Persson var statsminister" sa en man jag talade med. "Det var dåligt när Bildt var statsminister också, men inte lika illa som nu"

Det är när jag möter människor som livet inte varit vänligt mot som jag påminns om varför jag ägnar så mycket tid åt politik. När ändlösa timmar i den offentliga debatten ägnas åt att diskutera vilken partiledare som drar upp eller sänker sitt parti behövs mötet med de människorna i Skäggetorp och i andra bostadsområden i Linköping för att få kraften att arbete för ett mer solidariskt samhälle.

Flera av dem jag mötte i Skäggetorp hade inte röstat i senaste valet men det skulle de göra nu. Vi socialdemokrater insåg när vi besökte Skäggetorp i slutet av förra mandatperioden att vi inte hade lyckats tillräckligt.

När arbetslösheten fortsatte sjunka i Sverige efter att borgarna vunnit valet steg arbetslösheten i Skäggetorp.

När arbetslösheten i Sverige stiger fortsätter missären att öka i Skäggetorp.

"Moderaterna skiter i oss som bor här" berättade en man för mig ikväll.

Vi socialdemokrater har lagt mycket tid den här valrörelsen och de senaste åren på att möta skäggetorpsborna.

Moderaterna har också valt att knacka dörr i valrörelsen, men de har valt att göra det bland mångmiljonvillorna i Vidingsjö.

"Men de skiter i oss" sa mannen jag mötte i Skäggetorp.