söndag, november 26, 2006

Tankar efter Barn- och Ungdomsrådet

Landstingets Barn- och Ungdomsråd upphör i och med att en ny politisk organisation införs 1 januari 2007. Jag har varit ordförande för Barn- och Ungdomsrådet under denna mandatperiod. Det är en nyttig erfarenhet att få vara ordförande men samtidigt har det varit mycket krävande – ambitionerna är ofta större än förmågan.

Uppdraget har påverkat mitt eget tänkande och jag tycker mig ha fått erfarenheter som är värda att användas även efter det att Barn- och Ungdomsrådet lagts ner.

Barn- och ungdomsfrågor är inte en enskild fråga utan hänger samman med till exempel frågor om folkhälsa och demokrati. Ett barnperspektiv kan därför inte ses isolerat utan måste vara en integrerad del av landstingets styrprocess. Det betyder inte att ett barnperspektiv kommer av sig självt – det behövs ofta stöd för att det ska finnas med.

Genom att Barn- och Ungdomsrådet efterfråga information om hur till exempel Landstingsstyrelsen, Hälso- och Sjukvårdsnämnden och andra aktörer arbetat med barn- och ungdomsperspektivet har vi visat att frågorna är viktiga och förhoppningsvis ökat dessa aktörers medvetande. Barn- och Ungdomsrådet har också kunnat vara ett stöd i deras arbete genom att till exempel sprida kunskap och goda exempel. Ett handfast resultat är en idéskrift som rådet tagit fram och som kan användas i det fortsatta arbetet av både andra politiska organ, av landstingets tjänstemän och av landstingets verksamheter.

Under konferensen ” Mötet med barn och unga inom hälso- och sjukvården" medverkade unga östgötar med egna erfarenheter av sjukvården. Det belyste vikten av att ungdomar själva behöver vara med och att de besitter viktiga erfarenheter.

Det finns också ett engagemang hos unga östgötar att själva vara med och påverka sin framtid. Det visades i arbetet med de politiska ungdomsförbunden och det har också kommit till uttryck då Barn- och Ungdomsrådet medverkat på demokratidagarna i Östergötland.

Diskussionen om barn och ungdomars inflytande får inte begränsas till att handla om ett politiskt inflytande. Minst lika viktigt är det inflytande och den respekt barn och ungdomar får som brukare i verksamheten; i det enskilda mötet med en läkare, som passagerare på en buss eller som besökare på någon kulturaktivitet.

Områden där barn- och ungdomsrådet kunnat göra mer handlar främst om unga östgötars möjligheter att själva göra sin röst hörd. Landstinget kan mer aktivt arbeta med att skapa referensgrupper – men det måste finnas ett syfte med det så att det inte bara blir en prydnad. Fokusgrupp kan användas för att få underlag till beslut men inom de delar av verksamheten där det finns mycket ungdomar – till exempel på ungdomsmottagningarna – kan det skapas brukarråd. Oavsett var ska synpunkter från barn och ungdomar efterfrågas och betraktas som en nödvändig del i planeringen.

Barn- och ungdomsrådet har valt att definiera en referensgrupp som en mötesplats för dialog och barn och ungdomar bör mötas på sina egna villkor och på arenor som de själva väljer. Barn- och ungdomsrådet anser därmed att barn och ungdomar bör få komma till tals på andra arenor än sådana som efterliknar de traditionella till exempel ungdomsting. Unga östgötar kan ofta tala för sig själva – det är inte samma sak att personal eller föräldrar ska vara deras talespersoner.

Kommunerna i Östergötland och landstinget kan använda sig av varandras erfarenheter av arbete med barn och ungdomar. Kommunerna och landstinget kan även arbeta tillsammans eftersom unga östgötar finns i ett sammanhang där både kommun och landsting ansvarar.

Implementering av ett barn- och ungdomsperspektiv handlar till största delen om påverkan av attityder. Sådana processer tar tid och därför behövs både kontinuitet och långsiktighet.

Mest av allt tror jag att uppdraget som ordförande i ett parlamentariskt organ har utvecklat mig. Mina kloka kollegor i Barn- och Ungdomsrådet från alla partier (inte riktigt alla – moderaterna förhandlade bort sin representation i rådet för sådant de tycker är viktigare) har haft ett stort engagemang och lagt ner ett lika stort arbete. Det har också varit en ny erfarenhet att arbeta nära tjänstemän som man gör som ordförande. Här har rådets sekreterare Birgitta Larsson gjort mycket av det praktiska arbetet – från att skriva minnesanteckningar och bjuda in gäster till att organisera konferenser och möten. Till rådets avslutningsseminarium i torsdags hade Birgitta ordnat barnombudsmannen Lena Nyberg. Dessutom ordnade hon att vi fick en avslutningslunch omgiven av tavlorna i Östergötlands Länsmuseums rembrandtutställning. Bilden nedan är från vårt avslutningsmöte och den heter ” Friederike, disken och rembrandttavlorna“... Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Östergötland, barnperspektiv och politik

Avantgarde i Agenda

Inom socialdemokratin diskuteras just nu vem som ska bli ny partiordförande, om nu någon missat det. Frågan verkar också intressera människor som inte själva är medlemmar i socialdemokraterna. Ett exempel är Sveriges televisions Agenda som ikväll handlar om hur diskussionen förs på gräsrotsnivå. För att få reda på det har Agenda besökt mina kloka kamrater i Unga S-kvinnor Avantgarde i Linköping. Du kan se mer i Agenda ikväll i Svt 1 klockan 21.15 eller imorgon klockan 12.05.

Själv tycker jag det finns flera mycket dugliga kandidater. Jag har utvecklat det i en tidigare blogpost.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om partiledare, socialdemokraterna och politik

måndag, november 20, 2006

Amerikansk valkampanj

Det har snart gått två veckor sedan det amerikanska kongressvalet. En blogg kan användas till dagsaktuella kommentarer; eftersom tankar inte alltid kommer direkt och eftersom jag inte haft möjlighet att skriva direkt kommer lite funderingar om det amerikanska valet trots att det kanske är lite gammalt.

Jag lärde mig mycket av att bedriva valrörelse i USA och på en hel del områden var det annorlunda än hemma i Sverige. Det kan naturligtvis finnas rimliga förklaringar till att valrörelsen upplevdes så annorlunda – jag var bara med under den sista veckan av valrörelsen och jag såg bara en liten del av det som hände. Uppfattningen jag fick var ändå att den amerikanska valrörelsen inte fokuserar på samtal utan på mobilisering. Kampanjerna var riktade till de egna sympatisörerna och aktiviteterna som genomfördes syftade till att markera närvaro. Jag frågade några av valarbetarna varför de gjorde så och de svarade att det inte finns många osäkra väljare kvar att övertyga de sista dagarna i kampanjen.

Jag tror de kan bli bättre på att samtala med väljare. Istället för att stå vid en vägkorsning några kvarter från downtown i Denver med skyltar där det står ”Honk” (”tuta”) borde valarbetarna stått där en massa människor rör sig för att samtala med dem. På samma sätt fanns det sällan något politiskt budskap med i de tidningsartiklar som skrevs om aktiviteterna – i artiklarna skildrades endast att en kandidat varit på en viss plats och hälsat på någon människa eller viftat med en ”honk”-skylt vid någon vägkorsning.

Istället för samtal med osäkra väljare var uppgiften att få de redan övertygade sympatisörerna att förtidsrösta. Från de olika kampanjernas sida erbjöds hjälp med att både hämta förtidsröster hemma hos väljaren och med att skjutsa väljaren till vallokalen. Där tror jag att vi kan lära oss mycket av amerikanerna.

En annan sak vi kan lära oss av är hur de bjuder in volontärer. Jag har tidigare skrivit om mina erfarenheter av det på min blogg men det är verkligen enkelt för volontärer att engagera sig. Det fanns förberedda arbetsuppgifter som lätt gick att sätta i händerna på någon som kom in genom dörren för att hjälpa till: telefonerande till väljare för att påminna dem om att gå och rösta eller för att fråga om de behöver hjälp att ta sig till vallokalen, dörrknackning hos sympatisörer för att se till att de kommer iväg och röstar eller närvaromarkering i samband med debatter.

Ytterligare en sak där vi skiljer oss – och där jag hoppas att vi inte kommer att ta efter USA – är tv-reklamen. Inte så att jag tycker politisk tv-reklam är dålig, däremot tycker jag att negativ politisk tv-reklam är dålig. Tv-reklam som handlar om ditt eget budskap är informativ men om den nästan bara handlar om negativa egenskaper hos din motståndare blir det trist.

Jag förstår att tv-reklamen fyller en funktion för att nå ut med ett politiskt budskap till väljarna då de andra aktiviteterna inte gör det. Nu tror jag inte att det fungerade hela vägen fram till valdagen eftersom det nästan enbart var politisk reklam i tv så att väljarna tröttnade på det. Och särskilt trötta var de på att den var så negativ.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006 och valkampanj

Etiketter:

söndag, november 19, 2006

Demokraterna i Klippiga bergen

Det amerikanska kongressvalet för en dryg vecka sedan visade en intressant rörelse i den amerikanska väljarkåren. Under de senaste valen har delstaterna i västra USA och Klippiga bergen till största delen varit republikanska fästen. Demokraterna har nästan bara existerat längs med Stilla havskusten, i norra mellanvästern och i nordöstra USA. Republikanerna har kunnat vinna val efter val genom sin starka ställning i södern – och i västern.

Mellanårsvalet visar att maktbalansen kan ha förskjutits. Colorado är det kanske tydligaste exemplet. Staten har röstat på Bush i de båda senaste kongressvalen, haft en republikansk guvernör och före valet 2004 var båda senatorerna och fem av de sju representanthusledamöterna republikaner. Som om inte det räckte kontrollerade republikanerna både senaten och representanthuset i delstatskongressen.

Colorados omvandling från republikanskt rött till demokratiskt blått påbörjades 2004. Visserligen röstade 52 procent av coloradoborna på Bush som president men Ken Salazar vann senatsvalet över den republikanske bryggerimagnaten Peter Coors. Ken Salazars bror John blev invald i Representanthuset i ett distrikt i sydvästra Colorado som tidigare representerats av en republikan. Som om inte det här räckte vann också demokraterna knappa majoriteter i båda delstatskamrarna.

Tendensen som påbörjades 2004 fortsatte 2006. Demokraten Bill Ritter vann guvernörsvalet och demokraterna utökade sin majoritet i delstatskongressen. För första gången på länge kontrollerar demokraterna både guvernörsposten och båda kamrarna i delstatskongressen. Genom Ed Perlmutters seger i Colorados 7:e kongressdistrikt erövrade demokraterna också en majoritet av Colorados delegation i Representanthuset. Dessutom var demokraten Angie Paccione endast tre procentenheter från att ge demokraterna hela fem av Colorados sju platser i Representanthuset.

I Montana vann demokraterna guvernörsposten 2004. I årets val vann demokraten Jon Tester – med en marginal på 3000 röster – senatsplatsen från republikanerna och bidrog därmed till att demokraterna vann de nödvändiga sex platserna för att återerövra majoriteten i Senaten.

I Arizona vann demokraterna två nya platser i Representanthuset och de har chans att vinna en plats i New Mexico där valet är så jämnt att ingen segrare ännu korats.

Nu ska snart demokraterna avgöra var partkonventet 2008 ska placeras. Kampen står mellan New York och Denver. Om valet till slut faller på Denver kan det ge ytterligare skjuts i omvandlingen av delstaterna i Klippiga bergen till demokratiska stater.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006, USA-valet 2008, Colorado, och politik

Etiketter:

onsdag, november 15, 2006

Knacka på 10000 dörrar

Jag tänker försöka att avsluta mina betraktelser från USA med några bloggposter de närmsta dagarna. Jag har en hel del att göra nu så det kan dröja lite…

Ett område där en amerikansk valkampanj skiljer sig från en svensk är den väldiga kraft de lägger på att knacka dörrar – canvassing. Jag har bloggat om det redan när jag var i USA under valrörelsen

På flygplatsen på väg hem läste jag i Denver Post om Kathy Hartman som som första demokrat sedan 1994 blivit invald i styrelsen för Jefferson County utanför Denver:
She knocked on 10,000 doors while on the campaign trail.

Det skulle kanske vara något för svenska politiska kandidater att ta efter?

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006 och valkampanj

Etiketter:

tisdag, november 14, 2006

Vätternrundan 2007?

Jag noterar att Joakim Hörsing inlett sin egen sportsåpa. Det påminner mig om att jag snart måste bestämma mig för hur jag ska göra med Vätternrundan. Årets vedermödor kunde ni följa i min egen cykelsportsåpa där det i slutändan inte alls blev så besvärligt som jag förväntat mig. Om jag ska starta 2007 blir mitt mål att ta mig runt sjön på under 10 timmar. Är någon intresserad av att vara med?

I år har jag cyklat totalt ungefär 2773 kilometer (med Svens definitioner: ombytt, svettig och minst 30 minuter) varav 250 mil var på landsvägsracer. Av vädret att döma blev mina 26 kilometer i Denver för en vecka sedan säsongens sista tur på en racer (åh, jag längtar tillbaka till denvervädret och till att pröva coloradobackarna).

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om cykling och Vätternrundan

Eye on '08

För första gången på mycket länge – sedan 1928 tror jag – kandiderar varken den sittande presidenten eller den sittande vicepresidenten i det amerikanska presidentvalet. Utgångsläget är vidöppet. Jag har tidigare skrivit lite om några demokratiska kandidater men nu när mellanårsvalet är avklarat börjar presidentvalskampanjen på riktigt. Mellanårsvalet har inneburit att vissa kandidater stärkt sin ställning medan andras ställning försvagats.

Förlorare
De mest uppenbara förlorarna finns på den republikanska sidan. Senatorerna George Allen (Virginia) och Richard Santorum (Pennsylvania) förlorade mot sina demokratiska utmanare och om du inte kan vinna ett senatsval blir det svårt att två år senare vinna ett presidentval. Ytterligare två republikanska kandidater går försvagade ur valet: guvernörerna Mitt Romney (Massachusetts) och Mike Huckabee (Arkansas) ställde inte upp till omval men deras partier lyckades inte behålla platserna de lämnade.

De största demokratiska förlorarna är senatorerna Hillary Rodham Clinton (New York) och John Kerry (Massachusetts). Kerry gjorde en del misstag och klumpiga uttalanden under valrörelsen som påminde alla demokrater om varför han redan förlorat ett presidentval. Clinton har aktat sig för att fjärma sig allt för långt från republikanernas irakpolitik och valet visade vilket stort missnöje det finns med den linjen. Även om Clinton fortfarande är favorit till att bli demokraternas kandidat visar det här valet att irakfrågan kan ge henne problem.

Vinnare
Flest vinnare hittar vi bland demokraterna. Senator Evan Bayh (Indiana) var inte uppe för omval men han slogs hårt för att demokraterna skulle få majoritet i representanthuset. I den traditionellt republikanska Indiana (den andra senatorn är republikanen Dick Lugar och mot honom ställde inte demokraterna ens upp någon motkandidat) vann demokraterna tre nya platser i kongressen och har nu en majoritet av Indianas kongressdelegation. Senator Barack Obama (Illinois), den tidigare senatorn och vicepresidentkandidaten John Edwards (North Carolina) och den tidigare vicepresidenten Al Gore (Tennessee) har alla varit kritiska till irakkriget och ligger nu rätt i opinionen. Obama har dessutom berättat att han överväger att kandidera i presidentvalet från att tidigare varit tveksam till det. Medan Edwards agerar på ett sätt som antyder att han planerar en kandidatur är Gores ambitioner mer tveksamma. Ytterligare en möjlig demokratisk kandidat som dessutom med lätthet blev omvald i valet är guvernören Bill Richardson (New Mexico). Efter att ha ägnat en vecka åt att titta på en massa reklamfilmer som nästan bara handlade om brister hos motståndaren gör den här reklamfilmen att Richardson hamnar på plus hos mig direkt!

Trots republikanernas tillbakagång finns det vinnare även hos dem. I ett val där främst moderata och oberoende väljare i mitten övergav partiet kan det vara lockande att välja en presidentkandidat som tilltalar just dessa grupper. Två sådana kandidat är senator John McCain (Arizona) och New Yorks tidigare borgmästare Rudi Giuliani. Men då McCain ändå är tillräckligt konservativ och populär för att få tillräckligt med stöd i primärvalet är det mer tveksamt om den relativt liberale Giuliani kan bli republikansk presidentkandidat. I vilket fall så har både McCain och Guiliani påbörjat de formella förberedelserna. Sedan finns ytterligare en republikan som stått utanför rampljuset under de senaste åren men som var en av arkitekterna bakom den republikanska revolutionen för tolv år sedan: Newt Gingrich. Nu är han inte längre en del av det republikanska washingtonetablissemang som väljarna tydligt visade sitt missnöje med.

På väg in
Ytterligare några kandidater finns i kulisserna. Guvernören i Iowa Tom Vilsack offentliggjorde strax efter valet att han ska försöka bli demokraternas presidentkandidat. Senatorerna Joseph Biden (Delawere) och Christopher Dodd (Connecticut) förbereder också sina kandidaturer.

Bland republikanerna har representanthusledamoten Duncan Hunter (California) annonserat sin kandidatur. Senatorn Bill Frist (Tennassee) lämnar senaten och den allmänna uppfattningen är att han gör det för att förbereda sin presidentvalskampanj. Ytterligare en republikansk senator som kan komma att kandidera är Sam Brownback (Kansas).

Avsagt sig
Slutligen finns de tidigare kandidaterna som inte alls är med i matchen längre – de är i alla fall utanför tills det blir dags att hitta en eventuell vicepresidentkandidat… Den tidigare guvernören i Virginia Mark Warner meddelade tidigare i höstas att han efter mycket funderande inte kommer att kandidera. Idag kom samma besked från senator Russ Feingold (Wisconsin). Feingold hade kunnat vara en kandidat för progressiva krigsmotståndare (innan vi svenskar jublar för högt över en sådan kandidat: han är protektionistisk också) men är kanske den som allra mest försvagas av att Obama överväger att kandidera.

Vem blir det då? Ja, det får vi se. Nu efter mellanårsvalet kommer saker och ting säkert att hända allt snabbare.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2008, presidentvalet och politik

fredag, november 10, 2006

Storytelling om landstingspolitiken

Nu efter valet pågår en historieskrivning – storytelling – om vad som hänt och varför det hände. Ett sådant exempel är när ledaren i en av länets tidningar menade att det sattes hänglås på akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset.

Torsdagen 19 oktober bidrog ledarskribenten på Norrköpings Tidningar med en del till detta vals storytelling. Låt mig först och för tydlighetens skull slå fast att det som ledarskribenten skriver är den uppfattning som ledarskribenten har av historien. Men lika sant är att den historieskrivningen inte stämmer med de motiv jag själv haft och med det jag själv varit med om.

Under de senaste åren har vi socialdemokrater i landstinget försökt anpassa sjukvårdens strukturer efter de behov östgötarna har. NT:s ledare 19 oktober håller inte med om den verklighetsbeskrivningen utan skriver att ”fokus skall ligga på patientens behov, inte på organisationslösningar, prioriteringslistor och sjuktransporter kors och tvärs i länet. [---] Håkansson med kamrater brydde sig till synes marginellt om såväl patienter som personal. [---] Konsekvenserna för personal och patienter var underordnad.”

Ändå har syftet med de senaste årens politik i landstinget varit precis det som NT:s ledare efterlyser: ”Alla skall känna sig trygga i att de får den vård de behöver den dag de behöver det.”

Tyvärr verkar inte den nya majoriteten i landstinget lyssna på NT:s ledare. Fokus ligger just på organisatoriska förändringar som ska genomföras även om de leder till en dyrare vård som är sämre för patienterna och en struktur som inte rustar Östergötland för en trygg sjukvård i framtiden.

”Förhoppningsvis kan den nya politiska ledningen också finna nya lösningar. Någon låsning kring vem eller vilka som driver en vårdavdelning, en vårdcentral eller varför inte ett helt sjukhus bör inte finnas” skriver NT:s ledare.

Nya lösningar ska nog inte bara handla om att det finns andra utförare av sjukvården. Det här är också ett område där det finns en tydlig skillnad mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna. För de borgerliga har privata utförare varit ett mål i sig. De borgerliga partierna var beredda att betala fem miljoner kronor extra per år för att en vårdcentral i centrala Linköping skulle drivas i privat regi. Vi socialdemokrater var mer intresserade av hur vi kunde få bästa möjliga resultat till en rimlig kostnad. Därför har vi heller inte varit motståndare till andra utförare när det varit bäst för befolkningen, det finns det goda exempel på i till exempel Norrköping. Främst moderaterna har däremot sett andra utförare som ett mål i sig. Då har befolkningen och de östgötska skattebetalarnas intressen fått komma i andra och tredje hand.

Under de senaste åren har det spridits listor i Norrköping med uppgifter om påstådd rasering av vården på Vrinnevisjukhuset. Blandat med reduceringar och verksamheter som flyttat till andra platser finns övertolkningar om verksamheter som förändrats. Ny verksamhet på Vrinnevisjukhuset förtegs helt och hållet. Det finns fler exempel. Under mandatperioden möttes jag av protester mot beslutet att stänga BB på Vrinnevisjukhuset. Något sådant beslut har aldrig fattats! Det har inte ens funnits några funderingar om någonting sådant. Tvärtom, strukturförändringarna innebar att verksamheten på Vrinnevisjukhusets BB utökades. Ändå har någon velat skapa en bild av att BB ska stängas eller misslyckats så totalt i informationsförmedlingen att människor fått den uppfattningen.

Vi måste naturligtvis rannsaka oss själva när till och med aktiva partikamrater beskrivit akuten på Vrinnevisjukhuset som ”stängd”.

Efter ett val ställs krav på ödmjukhet. Dessa krav är självklara; vi socialdemokrater behöver hela tiden ödmjukt analysera valresultatet, valrörelsen, vår politik och oss själva oavsett om vi vinner eller förlorar ett val. Men ödmjukhet kan inte reduceras till att ledande företrädare ska avgå efter en valförlust. Och ödmjukheten behövs också utanför heltidsarvoderade landstingspolitikers rum. Jag som fritidspolitiker behöver också ödmjukt fundera över vad vi gjort och vad vi behöver göra. Partikamrater utanför landstinget – där en del genom olyckliga uttalandet bidragit till en bild som inte stämmer med verkligheten – har också behov av ödmjukhet. Tidigare oppositionspolitiker – de som nu format en majoritet – som själva stött stora delar av de strukturella förändringar som genomförts men som samtidigt spridit drivit kampanj mot dem har behov att stanna upp och fundera. Och slutligen, om befolkningen i Norrköping med kringliggande kommuner oroats över påståenden om stängda akuter och raserad vård behöver kanske de organ som tagit till sin uppgift att vara informationsförmedlare ödmjukt fundera över hur de uppfyllt sitt uppdrag?

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om valet 2006, Östergötland, sjukvård och politik

onsdag, november 08, 2006

Valseger!

Hemma efter en glad men inte särskilt spännande valvaka med Ed Perlmutters kampanj. Flera hundra släktingar, vänner och volontärer firade att han nu är invald i representanthuset och att demokraterna därmed tog en av de platserna de behövde för att vinna majoriteten. I ytterligare ett kongressdistrikt – Colorados fjärde – är det mycket jämnt: republikanen Marilyn Musgrave har just nu 46 procent mot demokratens Angie Pacciones 43 procent då 84 procent av rösterna är räknade.

Demokraten Bill Ritter har också vunnit en klar seger i guvernörsvalet i Colorado. Demokraterna i Colorado kommer att gå och lägga sig mycket nöjda ikväll – de av dem som överhuvudtaget kommer att gå och lägga sig vill säga! Demokraterna vinner också guvernörsposterna i Arkansas, Massachusetts, New York och Ohio.

Folkomröstningarna i Colorado är ännu långt ifrån färdigräknade men de gick inte riktigt lika bra tycker jag. I South Dakota verkar de dock rösta ner ett förslag om att förbjuda aborter.

Alla platser i representanthuset är inte färdigräknade men det är redan nu klart att demokraterna tagit majoriteten. I senaten går demokraterna framåt och vinner Pennsylvania, Ohio och Rhode Island från republikanerna. Men det är inte säkert att det räcker för majoritet. Tre delstater är ännu inte klara och demokraterna måste vinna samtliga för att få majoriteten. Ni i Sverige som ligger åtta timmar före i nyhetscykeln kan själva ägna onsdagen åt att följa vad som händer i Virginia, Missouri och Montana. Ja, Virginia kan bli en lång följetång; republikanen George Allen som många – inklusive jag själv – såg som en av de starkaste presidentkandidaterna verkar förlora sin senatsplats med ett par tusen (!) röster och det verkar redan klart att det ska bli omräkning där innan resultatet kan fastställas.

Rösträknandet kan följas på till exempel CNN:s AMERICA VOTES 2006 där ni också kan see resultaten i en massa andra race. Men sammanfattningen är lätt att göra: Demokraterna vann valet!

Just nu rapporteras att demokraterna vunnit senatsvalet i Missouri! Nu är det bara Montana och Virgina som är kvar för att det ska bli en demokratisk majoritet. Det finns goda chanser för dem att lyckas!!

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, Colorado och USA-valet 2006

Etiketter:

Valdag!

Vid lunchtid slutade Ed Perlmutters kongresskampanj att knacka dörr. Då var alla dörrar som skulle knackas redan knackade. Eftermiddagen ägnades istället enbart till telefonerande till registrerade demokrater för att säkerställa att de verkligen kommer iväg till vallokalerna. Medan jag var ute och knackade dörr passade jag på att besöka en vallokal i Jefferson County i Denvers västra delar. Där var det inga köer alls.

Värre verkar situationen vara i Denver City and County. Det har varit problem med de nya datoriserade röstningsmaskinerna. Väljarna kan också gå till vilken som helst av de drygt 50 röststationerna och på en del ställen är köerna över två timmar. Denver Post rapporterar. Det är märkligt att ett land som lyckades flyga till månen för snart 40 år sedan och som är världshistoriens mäktigaste nation någonsin ännu inte lyckats skapa ett valsystem som säkrar att alla som vill får rösta!

Idag träffade jag Ed Perlmutters syster och det visade sig att hon pratade svenska. Så nu har jag bestämt mig för att vara på hans valvaka istället för demokraternas stora valvaka i centrala Denver. Fast Perlmutters valvaka kan bli stor den också, inte bara för att de senaste opinionsundersökningarna visar på en stor seger för honom. Det har varit mängder med frivilla engagerade i hans kampanj. Utanför hans ena kampanjlokal idag satt människor och gjorde telefonsamtal på mobiltelefon eftersom de inte fick plats inne i lokalen... Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, Colorado, USA-valet 2006 och valkampanj

Etiketter:

tisdag, november 07, 2006

Get Out The Vote

För en och en halv timme sedan öppnade vallkolerna här i Denver. Väderprognoserna talar om en varm och solig dag vilket kan innebära ett högt valdeltagande – alla räknar med långa köer utanför vallokalerna och människor köar hellre i solsken än i regn... De senaste opinionsundersökningarna från de olika delstaterna visar att republikanerna knappar in på demokraternas försprång. Röstbenägenheten är också större hos republikanerna och de har en erkänd förmåga att också få iväg sina väljare till vallokalerna.

Jag ska alldeles strax ge mig iväg på sista dagens kampanjarbete. Det handlar enbart om att få de redan övertygade demokratiska väljarna att gå och rösta. GOTV – Get Out The Vote. Dagen kommer att börja med dörrknackning för Ed Perlmutters kongresskampanj i Denvers sydvästra förorter, därefter kommer jag nog att ringa i några timmar innan det avslutas med ytterligare lite dörrknackning innan vallokalerna stänger. Ikväll blir det sedan valvaka tillsammans med Colorado Democratic Party och Bill Ritters guvernörsvalkampanj.

De senaste dagarnas valkampanj har varit smutsig med tv-kanaler fyllda med reklam som nästan bara handlar om motståndarens eländighet. Människorna här är ganska trötta på det. En annan sak de tröttar på är de automatiska telefonsamtal som rings med budskap från olika kandidater eller andra organisationer. Nu rapporteras det att republikanerna på en del andra håll i landet gjort sådana samtal så att det verkar som om de kommer från den demokratiske kandidaten. Syftet är att demokratiska väljare ska bli så irriterade på den egna kandidaten att de stannar hemma. Republikanerna har tidigare visat att de inte skyr några medel för att vinna ett val. Jag ska göra vad jag kan för att de inte ska lyckas idag.

Å andra sidan har republikanerna i Colorado haft sin egna beskärda del av de republikanska skandalerna. En pastor som profilerat sig med hätska utfall mot homosexuella har avslöjats med att både köpt tjänster av en manlig prostituerad och att ha köpt droger. Denver Post fördjupar sig i detta.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, Colorado, USA-valet 2006, valkampanj och politik

Etiketter:

Rep. Diana DeGette

”Min” demokratiska kongresskandidat i Denver – Colorados 1:a kongressdistrikt – är Rep. Diana DeGette. Henne är det knappast någon som kampanjar för idag. Denver är så starkt demokratiskt att republikanerna inte ens ställer upp med någon motkandidat utan det enda ”motståndet” kommer från en kandidat från det gröna partiet. DeGette har inte ens uppdaterat sin kampanjhemsida sedan senaste kongressvalet 2004. Däremot finns lite mer information på hennes mer ”opolitiska” kongresshemsida.

Hade det behövts skulle jag inte ha några problem att kampanja för DeGette. Hon har en progressiv inställning i många frågor och har dessutom uppdraget att vara ’Chief Deputy Whip” för demokraterna i Representanthuset.

Under denna valrörelse kampanjar DeGette mest i andra kongressdistrikt där frågan om stamcellsforskning är het. Hon låg bakom det lagförslag som skulle öka stödet för stamcellsforskning som gick igenom i kongressen och där President Bush för första gången under sin presidentperiod valde att använda sitt veto.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006 , stamcellsforskning, Colorado, Denver, DeGette och politik

Etiketter:

Folkomröstningar i Colorado

I samband med det amerikanska kongressvalet på tisdag hålls en rad folkomröstningar. I Colorado ska det tillockmed folkomröstas om ett förslag som ska göra det ännu lättare för medborgare att få folkomröstningar till stånd. Jag tänkte försöka gå igenom de delstatliga folkomröstningarna i Colorado och jag tänker inte vara en sämre politiker än att jag också har en åsikt om dem.

Folkomröstningar benämnda med en siffra är resultatet av ett medborgarinitiativ medan de som benämns med en bokstav förts fram av delstatskongressen i Colorado. När jag skriver min åsikt med versaler betyder det jag är mycket övertygad i min uppfattning, alternativt att det är en viktig fråga, medan gemener betyder att jag inte är lika säker eller att jag inte tycker utfallet spelar så stor roll. Ni kan själva läsa mer om folkomröstingarna på www.coloradobluebook.com

38 Om medborgarinitiativ – NEJ
Förslaget minskar den representativa demokratin och gör det ännu lättare att föra upp frågor till folkomröstning. Det minskar kontrollen om namnunderskrifterna som kräver folkomröstning är äkta. Folkomröstningsbeslut är svåra att ändra – ofta krävs det en ny folkomröstning för att kunna upphäva beslutet. Generellt är jag mer positiv till folkomröstningar i USA än vad jag är i Sverige; i Sverige har vi ett proportionellt valsystem vilket gör den valda församlingen mer representativ för väljarna. I USA med dess majoritetsvalsystem i enmannavalkretsar blir det svårare för majoriteten att få sin vilja fram på andra sätt än genom folkomröstningar.

39 Kostnad för undervisning – NEJ
Här krävs att minst 65 procent av kostnaden för undervisning ska spenderas i klassrummet. Jag tycker det här inte ska regleras på detta sätt utan genom att väljarna väljer kloka representanter i skolstyrelserna istället. Syftet är att öka satsningarna på skolan men 65 proicent kan också nås genom att det spenderas mindre resurser utanför klassrummet, exempelvis skolhälsovård eller skolmat. Alla kostnader kan heller inte påverkas lått: jag kan tänka mig att kostnaderna för sådant som skolskjutsar är större upp i Klippiga bergen. (Jämför med folkomröstning J)

40 Begränsning av mandatperioder för domare – NEJ
Rösta bort dem om du är missnöjd istället – och välj om dem om du vill att de ska sitta kvar.

41 Striktare regler för lobbyister – nej?
Det är ett gott syfte med initiativet, men detaljerade regler riskerar att bli för rigida och slå snett.

42 Höjning av den lagstadgade minimilönen – JA
Visst kan det vara ett problem att skriva in i konstitutionen hur hög minimilönen ska vara och att den årligen ska höjas med inflationen, men den behöver höjas...

43 Äktenskap – NEJ
Förslaget vill slå fast att äktenskap endast kan ingås mellan en man och en kvinna.

44 Legalisering av marijuana – NEJ
Jag tror på den svenska modellen med nolltolerans.

E Reducerad fastighetsskatt för funktionshindrade veteraner – NEJ
Varför är det bara de funktionshindrade veteranerna som äger ett hus som ska få ökade ekonomiska marginaler?

F Återkallande av mandat – nej?
Förslaget vill försvåra genomförandet av ’recall elections’ där en representant kan avsättas trots att mandatperioden inte har gått ut. I detta förslag tycker jag att den som omvalet handlar om ges omotiverat stora möjligheter att själva förhala omvalet.

G Rensa konstitutionen från irrelevant text – JA
Ja, varför inte?

H Ökad bolagsskatt för företag som anställer illegala invandrare – JA
I praktiken kommer det här förslaget inte att ändra någonting – företagen måste själva anmäla att de betalat lön till en illegal invandrare – men det är ändå en markering.

I Ökade rättigheter för homosexuella par – ja?
Förslaget ger ökade rättigheter till homosexuella par. Det är bra. Samtidigt slår det fast att äktenskap endast kan ingås mellan en man och en kvinna. Knepig avvägning alltså...

J Kostnad för undervisning – nej?
Det här förslaget är bättre än förslag 39 eftersom fler saker räknas in i miniminivån som måste spenderas i ’klassrummet’, till exempel skolmat och skolhälsovård. Däremot räknas inte lokalkostnader och underhall av fastigheter in. Om den lokala skolstyrelsen lockas att skjuta på fastighetsunderhåll kan det bli dyrt i längden.

K Stämma den federala regeringen för att de inte implementerat immigrationslagar – ja?
Inte för att jag vet in stämningar är rätt väg att gå, men den federala – eller nationella – nivån bör betala då deras misslyckaden vältrar över kostnader på regionala och lokala nivaär.

Slutligen genomförs det åtminstone en lokal folkomröstning i Denver:

1A Förskola för alla 4-åringar – JA
Här föreslås en liten höjning av momsen för att ge alla 4-åringar möjlighet att gå i förskola. Förskola år bra tycker jag.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006 , Colorado , Denver och folkomröstning

Etiketter:

Yard signs

Precis som i Sverige finns det valaffischer i USA, men de ser inte riktigt lika dana ut. Istället foer stora tunga träinstallationer är de små och lätta och består av ett upp-och-nervänt ’u’ av metall på vilken det träs en ’plastsäck’ med budskapet. Ofta är buskapet inte mer än kandidatens namn eller liknande. Sådana här affischer finns för de olika folkomröstningskampanjerna också. Ibland är de svåra att förstå sig på; min favorit är ”No 40 Bad Idea”. Försök att ta till er det argumentet ni...

Från de olika kampanjerna kan du be att få sådana här skyltar som du kan ställa upp i din egen trädgård. Det är också där som den största delen av affischeringen sker. Det är egentligen inte tillåtet för kampanjerna att sätta upp skyltar på allmän mark.

Eftersom det är vanligt förekommande i Sverige att valaffischer stjäls eller vandaliseras har jag frågat hur det ser ut här i USA. Tydligen är inte det något problem. Man ger sig inte in i andras trädgårdar och förstör och där det eventuellt kan ske någonting är med de olagliga skyltar som ändå dyker upp här och där längs med vägarna.

Jag tycker de amerikanska skyltarna är mindre bökiga än de vi använt hemmavid. Kanske någonting att ta efter i nästa svenska valrörelse?Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006 och valkampanj

Etiketter:

Canvassning - dörrknackning

Ytterligare en dags kampanjande. Idag var det dörrknackning – canvassing – för Ed Perlmutters kongresskampanj i Colorados 7:e kongressdistrikt. Jag parades ihop med Richard som tagit ledigt från sitt arbete under valrörelsens två sista dagar för att kunna arbeta för Perlmutters kampanj. Från klockan 10 fram till strax efter klockan ett traskade vi runt i ett mycket demokratiskt villaområde med en lista på 60 hus som skulle besökas. Dessa var identifierade som demokratiska vaeljare och vår uppgift var att se till att de verkligen kommer iväg till valurnorna imorgon. Traditionellt är republikanerna världsbäst på att få iväg sina väljare men i år gör demokraterna en riktig satsning för att försöka minska republikanernas försprång på det området.

Naturligtvis var de flesta som vi knackade på hos inte hemma. Hos dem lämnade vi en dörrhängare med uppmaningen att rösta 7 november samt ett telefonnummer de kan ringa om de har några frågor eller om de vill få hjälp med att ta sig till vallokalen.

Hela aktiviteten var trevlig. De vi knackade på hos var vänliga och många hade redan förtidsröstat. Richard berättade en hel del för mig om USA och jag kunde berätta om Sverige för honom. Solen sken och vädret var så varmt att det gick att gå i kortärmat. När vi var klara med vår canvassing hade varken Richard eller jag tid för att ta ett nytt område. Jag ägnade istället en dryg timme åt att ringa telefonsamtal med samma målgrupp och budskap som dörknackningen: troliga demokratiska väljare som ännu inte röstat som uppmanades att rösta och erbjöds hjälp att ta sig till vallokalen. I varje vrå i Ed Perlmutters kampanjhögkvarter satt volontärer och ringde liknande samtal.

Imorgon gäller det. Då ska jag fortsätta dörrknackandet och telefonerandet och förhoppningsvis kunna fira demokratiska valframgångar på valvakan som börjar när vallokalerna stänger klockan sju på kvällen i Colorado.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006, valkampanj och politik

Etiketter:

måndag, november 06, 2006

Cykling och skidåkning

Colorado är verkligen fascinerande. Igår var det skidåkning bland snön I Klippiga Bergen. Idag kunde jag barärmad ta en cykeltur i Denver. Och för några dagar sedan var det isande kallt även här nere i Denver (om man nu kan säga ”nere” om en stad som ligger på 1600 meters höjd över havet)

Etiketter:

söndag, november 05, 2006

What's the Matter with Kansas?

I Kansas har det repiblikanska partiet skakats av avhopp. I bland annat Washington Post har vi kunnat läsa om hur modetata republikaner övergivit sitt gamla parti för att kandidera för demokraterna. I en av de staterna som gav Bush det allra starkaste stödet i presidentvalet för två år sedan verkar den demokratiska guvernören Kathleen Sebelius segla mot omval utan några större problem. Hur kan detta hända?

George Bushs – och främst hans strategs Karl Roves – framgångsrecept har varit att mobilisera den evangelistiska högern i Amerika. Genom att höja valdeltagandet hos kristna konservativa har valsegrarna säkrats. Det har dock drivit fram en process där republikanska partiet rört sig längre och längre till höger i takt med att partiet lockat till sig fler och fler väljare och sympatisörer från högerkanten. För att lyckas i de partiinterna provvalen kan du inte längre vara en kandidat som tilltalar marginalväljare i mitten utan du måste vända dig till partiets hårda kärna.

Kansas är en av de stater där utvecklingen gått längst. Tidigare har till exempel en skolstyrelse – som är direktvald av medborgarna – bestämt att teorin om “intelligent design” ska presenteras tillsammans med evolutionsläran i undervisningen.

Det allt mer extrema republikanska partier börjar nu fjärma sig från genomsnittliga amerikanska värderingar. Gummibandet har tänjts så långt att det börjat spricka. I Kansas röstades den konservativa majoriteten i skolstyrelsen bort och moderata republikaner känner sig som sagt allt mindre hemma i sitt gamla parti och söker sig istället till demokraterna.

Varför spelar det som händer i Kansas någon roll? Kansas har tidigare varit det ledande exemplet på hur den amerikanska underklassen röstat emot sina ekonomiska intressen för att stödja en konservaitv social politik. En grund till republikanernas framgångar har varit att de just lyckats forma en koalition av ekonomiskt konservativa och socialt konservativa. Denna utveckling beskrivs i Thomas Franks bok What’s the Matter with Kansas.

När nu det republikanska partiet i Kansas krackelerar kan sprickorna sprida sig vidare i det som nu är det republikanska kärnlandet i USA.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006, Kansas, repubikanerna, samhälle och politik

Etiketter:

Klippiga Bergen - inte alls som hemma

Om Denver trots många olikheter ändå känns som hemma går det inte att säga samma sak om Klippiga Bergen! Idag tog Meg med mig upp i bergen för att åka skidor i Arapahoe Basin. På vägen dit passerade vi continetal divide som utgör gränsen mellan avrinningsområdena till Stilla Havet och Atlanten.Klippiga Bergen är stora och höga och mycket imponerande. Samtidigt är det märkligt att de ligger inom synhåll från den i det närmast pannkaksplatta prärien.

Det var första gången på 18 år som jag åkte skidor utför och den gången var det i Tolvammabacken i Kisa jag åkte så upplevelsen går knappast att jämföra. Meg lånade ut några skidkläder till mig. Nedansående bild är tagen allra högst upp i backen på 3978 meters höjd och därifrån var det en fallhöjd på 686 meter. Luften var tunn och jag tyckte sluttningen var mycket brant. På någet konstigt sätt lyckades jag trots flera försök bara ramla omkull en gång men då blev jag å andra sidan påkörd av en snowboardåkare som kom i full fart. Skidåkning skulle vara mycket enklare om jag slapp andra åkare i backen samtidigt som jag är där... Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, Colorado , Klippiga Bergen och skidåkning

Etiketter:

lördag, november 04, 2006

Opinionsläget tre dagar kvar

Opinionsläget här i USA inför tisdagens kongressval verkar mycket positivt för demokraterna. Enligt www.electoral-vote.com som sammanställer de senaste opinionsundersökningarna kan demokraterna få en majoritet på nästan 50 platser i representanthuset där det för tillfället är en republikansk majoritet på 15 platser. Det skulle i så fall vara en omsvängning av historiska proportioner och senast något liknande inträffade var under den så kallade republikanska revolutionen i kongressvalet 1994. Sedan 1994 har förändringar gjorts av hur valkretserna ser ut för att gynna det sittande partiet vilket skulle göra en eventuell demokratisk vinst med dessa marginaler ännu mera anmärkningsvärd.

I senaten är det i det närmsta dött lopp mellan de båda partierna. Allt kommer att avgöras i Missouri, Tennessee, Virginia och New Jersey. Demokraterna måste vinna minst tre av dessa för att kontrollera senaten. Och som sagt, just nu går det inte att med hjälp av opinionsundersökningarna att förutsäga hur det ska gå.

Etiketter:

fredag, november 03, 2006

Handla mat i USA

Ikväll var jag Safeway och handlade mat till kvällsmaten. Aldrig tidigare har det varit en sådan intellektuell utmaning att handla mat. Först måste jag fundera ut vilka ingredienser som behövs, sedan behöver ingredienserna översättas till engelska (och eventuellt behöver mängden räknas om till någon konstig enhet) och slutligen är det meningen att jag ska hitta sakerna i affären.

Det sista var inte så lätt. När jag frågade en av de anställda om de hade créme fraich såg han ut som ett levande frågetecken. Lika illa gick det när jag undrade om mjölet var gjort av vete. Personen jag frågade verkade inte ha någon som helst aning om vad mjöl är innan det är ett vitt pulver i papperspåsar på butikshyllan. Men fördomsfull som jag är förutsatte jag att det i så fall nog bara finns vetemjöl i de amerikanska butikerna.

Enligt min ordbok ska purjolök heta leek på engelska. I butiken fanns dock ingen leek men däremot någonting som såg ut som minipurjolök som hette green onion. Skulle jag kunna lite på att det var purjolök?

Dagens tävling är att lista ut vad jag skulle laga för middag. Räcker inte smakprovet (!) av ingredienser ni fått? I så fall får ni några ledtrådar till. Det är torsdag. Det är både en huvudrätt och en efterrätt. Båda recepten finns på Arlas hemsida (tack Anna för tipset!)

Första pris kan nog nästan bli en middag med Martin.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om mat i USA, USA och mat

Etiketter:

Denver - nästan som hemma

Det har inte tagit lång tid innan jag börjat känna mig hemmastadd i Denver. Staden ser som de flesta amerikanska städer helt annorlunda ut än de städer jag är van vid. Men det är förvånandsvärt låg bebyggelse – förutom de ändlösa villaområderna är bebyggelsen i Denvers mer centrala delar sällan högre än tre våningar då det i Stockholm är 7-8 våningar lika långt från centrum. Det är alltså som Linköping ungefär... Men i stadens absoluta centrum reser sig kontorsskyskraporna mot skyn.

Även om staden ser helt annorlunda ut känns det som hemma och inte som om jag är 1000 mil hemifrån. Det beror kanske på att jag bor i ett vanligt hus och att jag cyklat en hel del fram och tillbaka de dryga sju kilometrarna till centrum. Meg säger att jag kunnat använda hennes bil men det är hyfsad cykelväg – även om jag delar den med bilar nästan hela vägen.

Denver är den största staden i delstaten Colorado – i Denver med omgivning bor över två miljoner människor – och ligger mitt i USA. Det är en växande storstad som ligger på den vidsträckta prärien och backar är minst lika sällsynta som i Linköping, detta trots att staden ligger så högt att den kallas för The Mile High City. Stadens västligaste delar klättrar dock uppför Klippiga bergens första sluttningar och i fonden av de öst-västliga avenyerna syns bergens snötäckta toppar.

Denver har ett diversifierat men kunskapsintensivt näringsliv inriktat på logistik, offentlig sektor, högre utbildning, telekommunikation, gruvdrift och energi. Staden föddes under andra halvan av 1800-talet som en konsekvens av en av de många guldrusherna. Som ett minne av detta är delstatskongressens kupol täckt av äkta guld.

Eftersom Denver ligger långt från någon kust och dessutom med de höga Klippiga bergen som en skyddsmur i väster är vädret ofta klart och soligt. Det leder till att temperaturen kan skifte mycket mellan dag och natt. Efter några mycket kyliga dygn har det idag varit riktigt varmt i solen på dagen och människor har gått omkring i kortärmat. Igår var det mössa och vantar som gällde och jag skulle ha behövt långkalsonger. Nu har solen gåt ner och det börjar genast kännas riktigt kallt igen.

Läs mer om Denver på Wikipedia

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, Colorado och Denver

Etiketter:

torsdag, november 02, 2006

Amerikanskt mobilnummer

UPPDATERAD! Nu är jag hemma i Sverige igen. Det betyder att mitt amerikanska mobilnummer inte längre kan användas. Däremot fungerar återigen mitt svenska nummer 0708-52 77 08.

Jag har ett nytt mobilnummer som gäller så länge jag är I USA. Om ni behöver nå mig bör ni i första hand använda Megs fasta nummer (var snälla att tänk på att tidsskillnaden är 8 timmar) men annars kan ni ringa eller SMS:a mitt amerikanska mobilnummer +1 303 330 7034.

Skulle ni försöka nå mig på mitt vanliga svenska nummer så fungerar inte det förrän jag är tillbaka i Sverige igen. Min mobiloperatör har skickat ett nytt sim-kort till Linköping och samtidigt passat på att inaktivera det sim-kortet som jag har här i USA. Himla klumpigt gjort av dem tycker jag!För att köpa mitt nya sim-kort lånade jag Megs SUV och åkte runt i Denver. Nu känner jag mig som en riktig amerikan! Det var en lämplig sysselsättning idag för för mycket cyklande i det kalla denvervädret har gjort mig förkyld. Idag har jag därför tagit ledigt från kampanjandet och ägnar mig åt att skriva ikapp bland bloggarna.

Etiketter:

Volontärer

En av de sakerna jag avsett att studera i den amerikanska valkampanjen är hur de engagerare volontärer i kampanjen. Till skillnad från I Sverige kan inte partierna och kandidaterna förlita sig på en stark partiorganisation för att klara av valkampanjen.

När jag första gången stack in huvudet i demokraternas högkvarter i Denver fick jag omedelbart fylla i en blankett med mina kontaktuppgifter, när och hur mycket jag kan delta och vad jag kan tänka mig att hjälpa till med. Bara några minuter senare satt jag med ett talarmanus och telefonlista för att ringa till demokratiska och oberoende väljare i Ed Perlmutters och Angie Pacciones kongressdistrikt. Båda två är demokratiska kandidater med goda möjligheter att vinna platser som republikanerna tidigare haft.

Det gick till på ungeär samma sätt när jag senare samma dag dök upp på guvernörskandidaten Bill Ritters kampanj. Receptionisten hämtade direkt den som ansvarade för volontärer:
- Du är inte en republikans spion?
- Nej, jag är en svensk socialdemokrat.
- Säg någonting på svenska.
- ”Jag kommer från Sverige.”
- Okej, välkommen i gänget! Låt mig visa dig vår kampanj och sedan hittar vi någon arbetsuppgift för dig.
Därefter tillverkade jag skyltar som folk kan ställa framför sina hus, kampanjade i samband med den sista guvernörskandidatdebatten och hängde med dem ut till gatukorsningar med stora ”Ritter for Governor”-skyltar.Jag tror inte att den valkampanjen jag själv var med och organiserade skulle klarat av att ta hand om volontärer som dök in från gatan lika snabbt och enkelt. Jag vet till och med att vi inte klarade av det eftersom vi trots en massa aktiviteter inte klarade av att möta alla våra egna partimedlemmars engagemang.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006, Colorado, valkampanj och politik

Etiketter:

onsdag, november 01, 2006

Guvernörsdebatt

Uppdaterad med bilderIdag började jag kampanja inför det amerikanska mellanårsvalet som är på tisdag nästa vecka. Största delen av tiden ägnade jag åt den demokratiske kandidaten till guvernörsposten i Colorado Bill Ritter.

Först gjorde jag skyltar som människor kan sätta upp framför sina hus och sedan lyssnade jag på den sista valdebatten mellan Ritter och hans republikanske motkandidat Bob Beauprez. Även om demokraten Ritter inte tycker som jag på alla punkter (hade han gjort det är jag inte säker på att han skulle lyckas bli vald i Colorado...) så stärkte debatten mig i övertygelsen om att jag stöder rätt kandidat.

På nästan alla frågor - det kunde handla om skolan, miljön eller sjukvården - svarade Beauprez att de fria marknadskrafterna ska lösa alla problem. Delstatliga regler för att få fler att omfattas av sjukförsäkringen skulle enligt Beauprez hämma det fria företagandet och tillväxten och därmed motverka sitt syfte.

Ritter menade å sin sida att Colorado borde kunna bättre. USA spenderar dubbelt så mycket pengar på sjukvård som en del andra industriländer - länder som klarar av att ge alla sin invånare en heltäckande sjukvård. Genom ett smartare system borde USA också klara av det utan att det behöver kosta mer än idag.

En annan fråga som skilde de både kandidaterna åt var om de ville inskränka rätten till abort. Republikanen Beauprez svarade ja, Ritter svarade nej.


Nu har förresten Meg visat mig hur jag får prickar över å, ä och ö. Hoppas det blir mer lättläst för er nu.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006, Colorado och politik

Etiketter:

Halloween

Uppdaterad med bilderIdag firades Halloween i USA (for er i Sverige ar det igar...)

Vart och varannat hus var utsmyckat med pumpor, konstgjord spindelvav och benrangel. Jag var ute pa andra ruskigheter sa jag missade barnen som kom hem for att fa godis. Enligt uppgift var de inte sa skrackinjagande da de var papalsade pa grund av kylan har.

Istallet for att ge chocklad till halloweenbarnen var jag pa en valdebatt mellan den demokratiske och den republikanske guvernorskandidaten - mer om det i nasta blogg - och en del valarbetare var utspokade till benrangel eller haxor. Undra om det vinner sa manga roster?Jag har annu inte lart mig hur jag staller om tangentbordet pa Megs Mac sa att jag kan anvanda a, a och o men jag hoppas att ni har overseende med att det saknas prickar. Jag hoppas kunna uppdatera den har och kommande bloggar med bilder sa snart jag far tillfalle att sitta vid datorn i lugn och ro.

Etiketter: