fredag, mars 31, 2006

Årets citat...

Den som så här långt leder tävligen årets citat - och som dessutom har goda chanser att behålla placeringen till årets slut - är Maud Olofsson. Efter att ha föreslagit att alla under 26 år ska kunna "välja" att avstå från anställningstryggheten förklarar hon:
”Vi har tittat på Frankrike som har ett liknande system. Där är man väldigt nöjd"

För att återigen citera Olofsson själv:
"De franska erfarenheterna talar sitt tydliga språk"

torsdag, mars 30, 2006

För snabba ambulanser

I Östergötland kan deltidsbrandkåren larmas ut vid sjukvårdslarm om SOS-Alarm bedömer att deltidsbrandkåren kan vara på plats mer än 15 minuter före ambulansen. Allra bäst är det naturligtvis om ambulansen kan vara framme så snabbt att deltidsbrandkåren inte behövs. Nu är snabba ambulanser tydligen inte odelat positivt. En ambulans har stationerats i Ingelstad i norra Norrköping vilket gör att tiden för ambulansen att nå Krokek i Kolmården har minskat. Därför behövs inte deltidsbrandkåren larmas ut lika ofta och de protesterar nu – indirekt mot att ambulansen kommer fram för fort!

Bilden kommer från Landstinget i Östergötland

Makten, härligheten och halva kungariket

Det är inte bara Spartacus som satsar på viss kontinuitet i år. Valla socialdemokratiska förening har haft årsmöte. Om vi låter bli att ta med föreningsordföranden i värderingen så vågar jag påstå att den nyvalda föreningsstyrelsen är den vassaste som någon socialdemokratisk förening i Linköping har. Om någon tycker annorlunda: upp till bevis!

Ny kassör är Alma Basic (tidigare styrelseersättare). Hon står dessutom på säker valbar plats till landstingsfullmäktige. Alma pratar väldigt mycket och det beror på att hon har mycket att säga och tänkvärda åsikter. Östnytt porträtterar Alma i ett reportage 30 mars.

Styrelseledamöter är Göran Dahmén, Mariama Elyadini och Erling Hanstorp.

Göran respekterar jag mycket för han säger vad han tycker och står för vad han säger även då han vet att ingen håller med honom. Han låter inte lojaliteten till partiet styra sina åsikter men han finns ofta med då det ska ordnas möten, delas ut flygblad eller vid informationsbord. Bakom den ibland gubbiga ytan – han är inne på sitt femte decennium som partimedlem – har jag till och med skymtat röda strumpor! Mariama bidrar med vidgade perspektiv i styrelsens diskussioner och då vi planerar föreningens verksamhet. Hon ser behov och talar för grupper som vi andra ofta missar. Erling har varit medlem i socialdemokraterna i snart tio år och fyller 75 år i år. Han avvisar alla nomineringar till parlamentariska uppdrag med att han är ny och behöver lära sig mer. Jag hoppas att han kommer att kandidera i valet 2014 för han kan ifrågasätta på en genomtänkt grund och se på världen med andra ögon.

Som ersättare omvaldes Håkan Löfstedt och Thomas Broberg. Dessutom förstärktes styrelsen med Anna Larsson och Jessica Ericsson.

Håkan är före detta kommunalråd, Tekniska verken-ingenjör (precis som Göran) och ordförande för föreningen som nu sadlat om och gör ett väldigt viktigt socialt arbete på Stadsmissionen i Linköping. Håkan är ordförande för Broderskap i Linköping. Thomas är också en före detta ordförande för Valla s-förening som på lite krokiga vägar kommit tillbaka till föreningen. Thomas lär mig mycket om demokrati och deltagande i samhället och är en av föreningens kandidater i kommunfullmäktigevalet i Linköping.

Anna är en av mina närmsta vänner som jag jobbat mycket med i SSU, Spartacus och i landstinget under många år. De senaste åren har Anna gjort ett väldigt bra jobb som landstingsstyrelseledamot och som tillförordnad ordförande för landstingets forskningsberedning. Om väljarna vill kommer också Anna och jag att fortsätta arbeta ihop i världens bästa landsting. Jessica är också en god vän som jag inte arbetat med lika länge men som under det dryga år hon varit aktiv i föreningen visat ett väldigt engagemang och en lika stor vetgirighet, diskussionslystnad och klokskap. Jessica är välförankrad i föreningens område och har sett till att min allmänbildning breddats på olika områden. Trots att hon sjunger nidvisor om mig och trots de ruskiga aktiviteter hon hotat att använda i sin personvalskampanj till kommunfullmäktige så är jag stolt över henne - både som en representant för Valla s-förening och som en kandidat för socialdemokraterna. Kombinationen ung, smart, ambitiös kvinna gör henne i varje fall till en attraktiv kandidat.

onsdag, mars 29, 2006

64 kilometer

Sportsåpan fortsätter. Mitt mest ambitiösa mål inför Vätternrundan är 300 träningsmil. Jag tänker redan nu börja skylla på vädret.

Förra veckan cyklade jag 64 kilometer uppdelat i etapper på mellan 2 och 5 kilometer (inte centimeter som jag sa till en vän idag…) i promenadtempo på väg till och från olika möten. Dessutom cyklade jag totalt 120 minuter på min fars motionscykel, uppdelat i två pass. Ett kortare (ett videoinspelat avsnitt av Vita huset långt) och ett längre (gissa! Två avsnitt av Vita huset långt). Även dessa var ganska lugna pass med en medelpuls på 135 respektive 120 slag i minuten. Någonstans däremellan är nog vad som är lämpligt om jag ska cykla runt Vättern i mer än ett halvt dygn i juni.

Tyvärr verkade jag ha blivit lite för inspirerad av motionscykel-cyklandet för när jag cyklade hem accelererade jag iväg för snabbt och det har jag känt av i mitt högerknä sedan dess. Det är inte helt och hållet negativt; nu måste jag verkligen se till att trampa med hög trampfrekvens och låg belastning redan från början.

Mitt nya mest ambitiösa träningsmål är nu 250 mil. Det kräver att jag cyklar några mil imorgon förmiddag. Undra om det går att skylla på vädret imorgon också?

Ronald McDonaldhus i Linköping

Vid Universitetssjukhuset i Linköpings kommer landets fjärde Ronald McDonaldhus att byggas. För att få en uppfattning om vad det är som ska bli till var jag idag med på ett studiebesök vid Ronald McDonaldhuset vid Östra sjukhuset i Göteborg. Om jag någon gång haft något tvivel om ifall ett sådant hus ska byggas i Östergötland så är det tvivlet undanröjt nu.

Barn som vårdas vid sjukhus behöver ha sina föräldrar med sig och ett anhörighus ger familjen möjlighet att bo i närheten av sjukhuset under mer hemlika förhållanden än vad ett hotellrum kan erbjuda. Vid Universitetssjukhuset i Linköping vårdas många barn från övriga sydöstra sjukvårdsregionen och från landet i övrigt. Ändå har inte beslutet varit helt okontroversiellt. I en tidigare blogg i ämnet citerar jag vad Anna-Lena Sörenson sa när frågan om ett Ronald McDonalds-inrett lekrum debatterades i landstingsfullmäktige för några år sedan:
Folkhälsan tror jag inte tjänar på moraliserande och pekpinnar. Samma föräldrar […] berättade för oss hur de fick kämpa och hur glada de var när de över huvud taget fick sina barn att äta någonting.

Jag förundras över hur gemytligt och trevligt ett sådant här hus kan se ut. Varför kan inte vanliga sjukhuslokaler byggas och inredas på ett sådant sätt? (Ja, i Universitetssjukhusets fall kanske det beror på att huvudblocket är jämngammalt med mig, men ändå…) På dagens studiebesök var Landstingsfastigheter representerat så jag har hopp inför framtiden.

Dessutom, i hela huset såg jag inget McDonalds-M och ingen clown-figurer. Det kändes skönt.

I Östergötland leds arbetet nu av en projektgrupp ledd av chefen för Barn- och Kvinnocentrum, Ditte Persson-Lindell. Den första stora uppgiften är att rekrytera en projektledare med samtidigt behöver regionens näringsliv engageras i att samla in de pengar som behövs för att verksamheten ska kunna komma igång utan problem. Jag hoppas att det östgötska näringslivet är villiga att sponsra någonting annat än ishockeylag. Eftersom familjerna som ska bo i huset till största delen kommer att komma från Kalmar och Jönköping så hoppas jag att företag därifrån också kommer att vara intresserade.

Huset kommer att byggas i kanten av Magistratshagen på någon minuts promenadavstånd från Universitetssjukhuset men ändå utom synhåll. En skiss på huset ses nedan.

tisdag, mars 28, 2006

Gå inte över kanalen

I Östergötland har det under lång tid bedrivits ett arbete att överbrygga det breda mentala dike Göta kanal har utgjort. På allt fler områden har Linköpings och Norrköpings kommuner valt att samarbeta med varandra. Jag tror det är klokt både för invånarna i Linköping och i Norrköping och för övriga Östergötland. Idag växer en ny generation östgötar upp för vilka det är naturligt att bo i den ena staden och att studera eller arbeta i den andra. Arbetsmarknaderna och kulturlivet växer ihop. Näringslivet samarbetar.

Eller det där med näringslivet kanske inte riktigt stämmer. Svenskt Näringsliv har låtit ett konsultföretag ta fram en rapport om att ”kommuner konkurrerar med privata företag på osunda villkor”. Bland deras exempel från Linköpings kommun finns det kommunala bolaget Konsert och Kongress som enligt Svenskt Näringsliv bryter mot kommunallagen då det marknadsför sig mot andra kommuner. Det vill säga, Linköpings kommun ägnade sig åt lagbrott då SSU-kongressen släpptes in i lokalerna!

Ett annat exempel är det av Tekniska Verken ägda Stadspartner som ”bryter mot kommunallagens lokaliseringsprincip då det inte endast är verksamt inom den egna kommunen”. Det Stadspartner bland annat ägnar sig åt är parkskötsel i Norrköping och gatuunderhåll i Åtvidaberg. Enligt Svenskt Näringslivs resonemang är det att föredra att multinationella utländska företag driver verksamheten hellre än att en gemensamt ägt företag från grannkommunen gör det.

Men varför lägger Svenskt Näringsliv så stor vikt vid något så byråkratiskt och administrativt som en kommungräns. Samarbetet i Östergötland syftar till att undanröja de gränser som finns. Linköpings Hockey Club – med Svenskt Näringslivs regionchef Christer Mård som ordförande – har ambitionen att vara ett lag för hela Östergötland. Linköping och Norrköping ska vara en gemensam storstadsregion. Men nåde det kommunala bolag som går över kanalen! De bryter mot lagen!!

Varför vågar inte Svenskt Näringsliv i så fall pröva lagen? Mig veterligen har ingen kommunalt bolag i Linköping fällts för det och jag tror inte ens Svenskt Näringsliv anmält det ”uppenbara” lagbrottet.

Det kanske även är det brott att det offentligt ägda Östgötatrafiken ser till att det går bussar och tåg över kommungränsen?

Svenskt Näringsliv upprörs också över ett annat av Tekniska Verkens dotterbolag. Östkraft är en alert aktör på elmarknaden – ägt av flera kommunala energibolag i sydöstra Sverige – som säljer el till privatpersoner och företag. På en marknad som domineras av några få stora företag bidrar Östkraft till mångfalt och konkurrens. Svenskt Näringsliv borde stå upp och applådera. Men istället bekymras de över att Östkraft bedriver handel med elektricitet. Ja, ett bolag som säljer elektricitet behöver rimligen handla el. Från borgerligt håll har det tidigare förespråkats en försäljning. I de kommuner som sålt sin elhandel har den undantagslöst (?) köpts upp av någon av de tre stora aktörerna.

Mångfalden minskar. Konkurrensen begränsas. Kunderna – privatpersoner och privata företag – får betala mer för sin elektricitet. Och Svenskt Näringsliv och de borgerliga politikerna är glada eftersom kommunerna inte konkurrerar med privata företag.

måndag, mars 27, 2006

Bäst i Sverige

Landstinget i Östergötland bedriver inte bara vård i världsklass - vilket moderaterna noterade förra veckan. Landstinget är också bland de främsta i Sverige visar en sammanställning som baseras på faktarapporter från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Landstingen och regionerna har jämförts i de tio perspektiven tillgänglighet, medicinska resultat, befolkningens/patienternas värdering av vården, medicinsk praxis, vårdkonsumtion, organisatorisk struktur, konsumtionsmönster, kostnader, kostnadsstruktur samt produktivitet.

Utrikesminister Jan Eliasson

Göras Persson har men en närmast kuslig exakthet lyckats överraska i sina ministerutnämningar. Av den anledningen har jag inte riktigt vågat hoppas på att Carin Jämtin skulle utses som utrikesminister. Nu är det svårt att bedöma om han lyckats lura mig eller inte.

Carin Jämtin blir utrikesminister – i en månad. Därefter tar hon ett steg uppåt jämfört med tidigare och blir biträdande utrikesminister. Den som då träder till som utrikesminister – Jan Eliasson – har funnits med i klungan av möjliga och mycket dugliga utrikesministerkandidater. Jan Eliasson har en lång erfarenhet och ett fantastiskt internationellt kontaktnät. Fram till i höst kommer Eliasson att kombinera utrikesministeruppdraget med uppdraget som president för FN:s generalförsamling.

Bilden på Jan Eliasson är tagen av Pawel Flato

söndag, mars 26, 2006

South Africa Via Dolorosa

I Linköpings domkyrka pågår fram till 23 april utställningen South Africa Via Dolorosa av Elisabeth Ohlson Wallin. Den sydafrikanska AIDS-katastrofen skildras med paralleller till Jesus död. Den första bilden lyckas inte gripa tag i mig men det dröjer inte länge förrän jag känner en stor kall hand som kramar i min mage.

Det finns en liten positiv strimma av hopp i den sista bilden: Uppståndelsen. Den är bilden är samtidigt lätt att missa vilket kanske är symptomatiskt. Bilden visar att det är möjligt att lindra AIDS-katastrofen med hjälp av bromsmediciner och genom åtgärder som gör att nyfödda barn inte smittas av sina mödrar – men det kläs också ytterligare ett lager på tragiken då jag inser att möjligheten inte används.

Precis som Elisabeth Ohlson Wallins mest kända utställning Ecce Homo berör South Africa Via Dolorosa. Denna utställning griper ändå inte tag i mig på samma sätt som sin föregångare. Kanske är den afrikanska AIDS-katastrofen så långt bort från ett vintrigt Linköping att jag inte kan föreställa mig vad den innebär? Kanske gör de verkliga bilderna på verkliga människor att det inte blir lika lätt att associera till Jesu lidande? Själv är jag inte troende men den enda gången i mitt liv jag känt en gudomlig närvaro var när jag tittade på Ecce Homo i Linköpings konsthall Passagen. En sådan upplevelse fick jag inte av South Africa Via Dolorosa i Linköpings Domkyrka.

fredag, mars 24, 2006

85 dagar kvar...

Det är 85 dagar kvar till jag startar Vätternrundan och i morse var det en decimeter nysnö i Linköping. Enligt min mest seriösa ambition ska jag ha 300 träningsmil i benen när jag startar klockan 04.40 lördag 17 juni. För att hinna med det hade jag behövt börja cykelträna den här veckan men min silverpil är inte byggd för vinterväglag och grus. Nu börjar jag bli bekymrad för om jag ska klara av att ta mig runt Vättern cyklandes.

Det här är ett avsnitt i min sportsåpa. Det är inte så mycket action i den för tillfället...

onsdag, mars 22, 2006

Vård i världsklass

Moderaterna i Östergötland har upptäckt att den östgötska vården är av världsklass. Samtidigt konstaterar de - enligt ett läsvärt ledarstick i Folkbladet - att "tyvärr kan du få åka till Motala för att få del av den". Hualigen - finns det vård av världsklass i Motala? Vilket problem!

Den avslutande frågan i ledarsticket tål att tänka på:
"Framförallt undrar jag vad det står på broschyrerna som moderaterna delar ut i Motala?"

Vem styr landstingsgruppen?

Jag har inte gjort någon läsarundersökning så jag vet inte vilka ni är som läser min blogg. Jag gissar att ganska många av er är socialdemokrater som har förtroendeuppdrag i landsting och kommuner runt om i landet. Ni vet ofta mycket om hur vi fattar beslut i våra respektive partigrupper, men det kan vara intressant att också läsa vilka föreställningar som finns i vår omvärld.

I en internettidning från Norrköping läser jag "sanningen" om hur beslutsfattandet går till inom socialdemokratin. Den borgerliga maktaliansen i landstinget gjorde nämligen igår äntligen ett gemensamt utspel om hur de ser på sjukvården i länet. Eller snarare i Norrköping. Eller snarast ortopedin på Vrinnevisjukhust... För att komma till rätta med missnöjet som finns bland några ortopedläkare i Norrköping vill de privatisera kliniken och från socialdemokratiskt håll har vi svarat att det är en möjlig lösning om inte problemen på kliniken kan lösas på något annat sätt (även om vi inte är beredde att - som borgarna - låta det innebära att vi spenderar 20 miljoner extra för samma vård). Internettidningen menar att det här är en omsvängning från socialdemokraterna:

Bakom socialdemokraternas nya linje finns säkert den högsta partiledningen. Göran Persson, som riskerar att förlora både Stockholms stad och län i valet, har inte råd att tappa makten i både Norrköping och Östergötland. Statsministern vill se nöjda väljare. Det är en av förklaringar till att Håkansson och Sörensson nu gör en kungspudel.

Enligt ett rykte ska redaktören bakom internettidningen kandidera till kommunfullmäktige i Norrköping för folkpartiet så det är möjligt det är erfarenheterna därifrån som han har med sig i tolkningen av vad som händer i andra partier. Själv har jag inte sett statsministern på något av våra gruppmöten. Skulle statsministern vilja besöka oss är han välkommen för vi har en del att lära ut om hur en radikal, progressiv och befolkningsinriktad socialdemokratisk sjukvårdspolitik kan se ut. Ett rådslag har det senaste året genomförts bland östgötarna vilket utmynnat i ett förslag till hälso- och sjukvårdspolitiskt program. I programmet presenteras en socialdemorkatisk politik som sätter befolkningens behov i centrum och inte organisationer. Vi står för öppna och tydliga prioriteringar där resurserna i första hand går till de mest angelägna behoven.

Så det finns säkert saker vi kan lära statsministern. Men det kanske är det som vår inte helt maktlösa gruppledare gör när han är i Stockholm? Programmet som presenterar en nationell socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik känns i varje fall väldigt "östgötskt" till sitt innehåll.

tisdag, mars 21, 2006

Carin

Det verkar som om Carin är dagens namn. De flesta verkar vara överens om att hon borde ta över som utrikesminister (även om jag tycker Bosse har kvaliteter...) Några av de bloggare jag brukar läsa som fastnat för Carin är Marta, Ulrika, Anna och Malin. En manlig "expertkommentator" menade i och för sig att Carin nog är för ung och oerfaren men eftersom jag är beredd att stödja henne som statsminister imorgon kan jag stödja henne som utrikesminister idag!

Men som Magnus avslutar sin spekulation: "Men å andra sidan kan ni lika gärna stryka alla på listan ovanför. Persson brukar överraska, åtminstone mig."

Det betyder väl att vi bara kan vara säkra på att Carin Jämtin inte kommer att bli utrikesminister nu?

Bilden på Carin Jämtin är tagen av Pawel Flato

söndag, mars 19, 2006

Demokratisera Vitryssland

Idag är det val i Vitryssland - Europas sista diktatur. President Alexander Lukasjenko kommer att bli omvald eftersom en fri och demokratisk valkampanj inte varit möjlig. Calle Sundstedt från Spartacus träffade några oppositionella vitryska socialdemokrater som sedan fängslats och förföljts av Lukasjenkos polis under valrörelsen. Socialdemokratiska studentförbundet är en av många demokratiska organisationer som bedriver ett viktigt arbete för demokratiseringen av Vitryssland.

lördag, mars 18, 2006

Lördagens borgerliga allians

[UPPDATERAD] Rapport rapporterar att en miljon fransmän idag demonstrerade mot centerns förslag – höll jag på att skriva: mot förslaget att anställda under 26 år ska kunna avskedas utan motivering under de första två årens anställning, ska det vara. Maud Olofsson ska nog utnyttja den studieresa som socialdemokratiska studentförbundet generöst betalar åt henne.

Samtidigt visar det sig att ett riksdagsnätverk – Forum för familj och människovärde – under ledning av kristdemokrater och moderater bjudit in abortmotståndare som liknar abort vid ”förintelse” till riksdagen. Samma närverk har tidigare ordnat liknande tillställningar. Kristdemokraten Tuve Skånberg deklarerar att han vill att abort ska bli en valfråga. Visst, kom igen alliansen: bring it on!

Katrine Kielos har väckt nytt liv i sin blogg och förekom borgaralliansen i deras sista profilfråga.

Nu skriver även DN om kristdemokraten Tuve Skånbergs initiativ att bjuda in abortmotståndaren Björn Håkansson att tala i riksdagen.

måndag, mars 13, 2006

Nya myndigheter löser problemet

[UPPDATERAD] Jag hade lite svårt att förstå idag vilka problem folkpartiet tänker sig lösa genom att lägga ner Migrationsverket, vilket de kräver på DN-debatt idag. Ikväll hörde jag fp-talesmannen Mauricio Rojas förklara sig. Ja, kanske inte tillräckligt för att jag skulle lyckas förstå, men Migrationsverket är tydligen för stort och mäktigt.

Så därför vill folkpartiet lägga ner ett statligt verk och istället starta ett par nya. JAG VISST DET! Det finns inga problem som inte kan lösas genom några nya myndigheter. Det verkar som om folkpartiet återigen bevisar att de är ett parti som styrs av idéer.

Då var Gunnar Wetterbergs DN-debattartikel igår betydligt mer läsvärd.

Torbjörn Gustavsson skriver i Corren:
Folkpartiet vill skrota Migrationsverket. Här är ett ännu bättre förslag: Lägg ner folkpartiet.

söndag, mars 12, 2006

Äntligen sommar

Nu är det äntligen sommar! Idag började årets formel 1-säsong med Bahrain Gran Prix. Jag har länge haft en förkärlek för McLaren – iskallt välorganiserat och metodiskt – och deras flygande finska förare: på 1980-talet Keke Rosberg, på 1990- och 2000-talet Mika Häkkinen och nu Kemi Räikkönen.

Tyvärr har McLaren och deras motorpartner Mercedes misslyckats med att ge den supersnabbe Räikkönen en tillräckligt bra bil. Förra årets McLaren MP4-20 var nog den snabbaste racerbilen som någonsin byggts men den var inte tillräckligt tillförlitlig för att kunna ge Kemi VM-titeln. Årets bil – MP4-21 – har haft problem under försäsongstesterna och mercedesmotorn ryktas ännu så länge vara ett dyrt fiasko. Gårdagens kval var en flopp då Kemis högra bakhjulsupphängning kollapsade innan han ens hunnit sätta en enda varvtid. Det tvingande honom att starta allra längst bak på den 22:a startpositionen idag.

Och vad händer? McLaren tankar Kemis bil full med bränsle och ger honom en strategi med bara ett depåstopp jämfört med konkurrenternas två. Efter bara några varv är han uppe på tionde plats efter att ha flugit förbi flera betydligt lättare konkurrenter. Efter 300 kilometers tävlande går han i mål som trea, endast 19 sekunder efter Renaults vinnande Alonso som startade på fjärde plats.

Vilken förare! Och vilken sommar det kommer att bli!Bilden på McLaren MP4-21 kommer från McLarens hemsida.

lördag, mars 11, 2006

Trädgårdssäsong

Jag har ägnat lite av vinterköldsdagarna till att beskära fruktträd på den tollénska egendomen i Gränna ("tollénska trädgården" låter bättre, men inte lika pampigt). Jag har nämligen fått lära mig att fruktträd ska beskäras innan knopparna kommer fram. Efter en dag med ansiktet riktat rakt in i de fallande snöflingorna och med allt för kalla tår får jag reda på att det egentligen är bättre att beskära träden på sensommaren eller i början av hösten. Anledningen till att de av tradition beskärs under vårvintern är att trädgårdsarbetarna inte har så mycket annat att sysselsätta sig med. På sätt och vis är det skönt ändå, för det betyder kanske att de tio återstående obeskurna träden inte brådskar så mycket som jag trott. Men å andra sidan kanske det finns andra aktiviteter i höst som gör att det ändå kan vara klokt att beskära de återstående träden den närmsta veckan.

Så här långt har jag beskurit fyra träd. Ett av dem är trädgårdens största äppelträd. De tre andra är träd som planterats för ett och ett halvt respektive två och ett halvt år sedan. Det yngsta trädet är för övrigt mitt examensträd: ett äppelträd (Säfstaholm) som jag fick som examenspresent av en kompis och som varje gång jag ser det påminner mig om att jag tagit examen!

Efter beskärandet kom jag på att ett av dem är ett körsbärsträd och att de precis som andra stenfrukter (exempelvis körsbär, biggaråer och plommon) inte alls ska beskäras på våren. Nu är jag orolig; kan jag ha skadat trädet med min dåligt timade beskärning? Kan någon av bloggens läsare hjälpa mig och eventuellt lugna min oro??

Och dessutom, är några sugna på en studiecirkel i trädbeskärning så kan nog familjen Tollén bjuda på tio stycken övningsobjekt...

måndag, mars 06, 2006

Seger i bloggduellen!

I min och Annas bloggduell uppmanas jag att blogga om ”min” landshövding. Men det är precis vad jag gjort. Den hövding jag valt är Mats Svegfors och om Västmanland ligger för långt borta så vill jag välja Bo Könberg istället. Och Anna bloggar om sin hövding, om Anna själv får välja.

Nu verkar det som om Anna flyr fälten och beger sig till Kerala. Jag tolkar det som att hon är den här duellens Alexander Hamilton! Men frågan är om jag inte är beredd att byta bort segern i bloggduellen mot en resa till Kerala...

Tandvårdsreform

Idag presenterades en utredning om ett förbättrat tandvårdsstöd. En hastig titt på förslaget ger ett mycket positivt intryck. Fokus ligger på att förebyggande undersökningar ska bli billigare för medborgaren genom att priset maximeras till 200 kronor för en undersökning var 18:e månad. Totalt beräknas reformen kosta 1,9 miljarder kronor.

Dagens ungdomar och unga vuxna har generellt mycket bra tänder, även om det finns oroande ökande skillnader mellan olika klasser (eller socioekonomiska grupper om ni tycker att ”klasser” låter ruskigt). För att den goda tandhälsan ska bibehållas är det ändå viktigt med regelbundna tandläkarbesök och det är just det som den här reformen riktar in sig på. Sedan är inte det tillräckligt för att komma åt den klassrelaterade ohälsan – här växer skillnaderna bland barn trots att barntandvården är gratis redan idag.

Att inordna tandvården i samma system som övrig hälso- och sjukvård är möjligtvis önskvärt på sikt. Det kräver dock en utökad offentlig reglering av den idag konkurrensutsatta vuxentandvården. En sådan reform kostar också oerhört mycket pengar; beroende på vem som räknar landar uppskattningarna mellan sju och elva miljarder kronor per år. Dessa kostnader måste naturligtvis ställas mot andra angelägna behov.

Då vi inte kan genomföra en allomfattande tandvårdsreform i ett steg måste vi prioritera i vilken ände reformen ska börja. Ett alternativ är att införa ett högkostnadsskydd liknande det som finns för läkemedel: upp till en viss gräns betalar du som konsument och därefter subventioneras en växande andel av skattebetalarna. Problemet är att för 1,9 miljarder så hamnar den gränsen högt upp, den subventionerade andelen kan inte bli så stor och stödet fokuserar på reparation och inte på förebyggande behandling.

Ett annat alternativ är det som utredningen föreslår. Subventionen riktar in sig på förebyggande och hälsofrämjande undersökningar. För dessa kan subventionen bli så stor att den faktiskt spelar roll. Och fokus ligger som sagt på att främja hälsa så att dyra och smärtsamma behandlingar inte ska behövas. Det är en hälsoinriktad politik och jag tycker det är en bra politik.

torsdag, mars 02, 2006

En annorlunda bloggduell

Det verkar byggas upp till en annorlunda bloggduell mellan Anna Larsson och mig. Det kanske inte riktigt är Hamilton-Burr klass på duellen men ändå... Det är en landshövdingduell; jag har tjingat Svegfors och bloggar om honom här och här. Anna bloggar om landshövdingen hon valt här och här.